จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมงาน "วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๕ [2022-08-05]

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร  วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายประเวศน์ ละครราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางจิตรตรา เชื้อวณิชย์ ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญเลี้ยงและถวายพวงมาลา ในงาน"วันรพี" ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายฤกษ์ชัย คหวณิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

82422.jpg