จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเนื่องวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 [2022-08-05]