จำนวนผู้เข้าชม : 148

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี [2022-08-05]

          นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางตะติมา  นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ถ่ายทอดนโยบายของกรมคุมประพฤติ และแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานคุมประพฤติ เพื่อให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          จากนั้น รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมและคณะวิทยากร ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี