จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน สำนักงานคุมประพฤติเขต 6 [2022-08-05]