จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงาน ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยและ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2022-08-05]