จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดอบรมอบรมธรรมะและกฎหมาย โครงการ “ รู้ธรรมพัฒนาจิต รู้ทักษะชีวิตพัฒนากาย รู้เคารพกฎหมายพัฒนาสังคม ” และการทำงานบริการสังคม ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-04]

เอกสารดาวน์โหลด :

4 สค 65 อบรมกฎหมายเขต 1.jpg