จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับ อำเภอหางดง เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ [2022-08-04]

เอกสารดาวน์โหลด :

4 สค 65 พิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนหางดงเขต 1.jpg