จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


คุมประพฤติแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี [2022-08-04]

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกรมคุมประพฤติ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอดทน โดยมี นางวิพา สุดแสวง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  หลังจากนั้นรองอธิบดีฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้รับความเมตตาจากพระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช เจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ ณ วัดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี