จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ(พื้นฐาน) ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 [2022-08-04]