จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


สนง.คป.จ.แม่ฮ่องสอน พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี [2022-08-04]

    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยนายวสันต์ เภรีวิค  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ไชยศิริ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ นายนำโชค สอนวงษา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นายชชวิน จันทร์แดงและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี  7  สิงหาคม    เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารดาวน์โหลด :

S__18595846.jpg