จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่าวุ้ง และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC)” [2022-08-03]

เอกสารดาวน์โหลด :

03082565.JPG