จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรม TO BE NUMBER ONE ครบรอบ 20 ปี และแสดงคอนเสิร์ตหน้าพระที่นั่ง [2022-08-03]

กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรม TO BE NUMBER ONE ครบรอบ 20 ปี และแสดงคอนเสิร์ตหน้าพระที่นั่ง

เมื่อวันที่ 29 และ 31 กรกฎาคม 2565 นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE”  ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงาน  ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     ภายในงาน มีกิจกรรมการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานโดยบุคคล ( การนำเสนอบนเวที ) และการนำเสนอผลการดำเนินงานผ่านบอร์ดนิทรรศการ ซึ่งนอกจากชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ยังมีการประกวดชมรมในประเภทอื่น รวมทั้งสิ้น 548 แห่ง

นอกจากนี้รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานและชมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565  ซึ่งมีชมรม TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 30 ชมรม และผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 ได้แก่

(1)ชมรม ที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็นต้นแบบระดับเงิน จำนวน 1 ชมรม ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

(2)ชมรม ที่ได้รับการเลื่อนระดับเป็น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จำนวน 3 ชมรม ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

(3)ชมรม ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 14 ชมรม ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด