จำนวนผู้เข้าชม : 146

   


คุมประพฤติเชื่อมพลังภาคประชาชน ชูอาสาสมัครคุมประพฤติขับเคลื่อนงานชุมชนกรุงเทพมหานคร [2022-08-02]

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 พร้อมมอบแนวทางและนโยบายกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมคุมประพฤติ (เดิม) ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ นางนฤมล เลี้ยงรักษา ประธานฯ อาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แนวทางการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 50 เขต ปี พ.ศ. 2566  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมถึงการจำหน่ายเสื้อโปโลอาสาสมัครคุมประพฤติของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย