จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 ก.ค.65 ณห้างโลตัส สาขาพัทลุง [2022-07-27]