จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 ร่วมกับศาลอุทธรณ์และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโครงการ“ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร [2022-07-27]