จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษจำคุกประจำเรือนจำ และคณะทำงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการลดวันต้องโทษจำคุกประจำเรือนจำ [2022-07-26]