จำนวนผู้เข้าชม : 315

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล [2022-07-26]

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 และห้องกิจกรรม ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนผู้ถูกคุมความประพฤติ  เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

      สำหรับกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ เป็นการร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ครั้งนี้อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 180 คน ได้โลหิตทั้งสิ้นจำนวน 53550 ซีซี ซึ่งจะได้นำไปเพิ่มเติมโลหิตสำรองคงคลังให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ