จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2022-07-19]