จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2022-07-08]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง  จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว