จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ [2022-07-08]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์