จำนวนผู้เข้าชม : 394

   


คุมประพฤติจัดกิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ [2022-06-27]

คุมประพฤติจัดกิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ

วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ภายใต้โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2565  โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและหน่วยงานเอกชนร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบคดีสอดส่องผู้กระทำผิดคดีทางเพศ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร และพนักงานคุมประพฤติจากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

      รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า กรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ จึงเห็นความสำคัญของการสร้างเครื่องมือประเมินที่มีมาตรฐานและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะสำหรับผู้กระทำผิดกลุ่มนี้ ที่มีความเหมาะสมและใช้ได้ผลดีกับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเกี่ยวกับเพศในสังคมไทย ซึ่งโครงการฯนี้จะช่วยให้มีเครื่องมือประเมินและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับผู้กระทำผิดคดีทางเพศ ที่พนักงานคุมประพฤติสามารถนำไปใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติคดีทางเพศได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อยกระดับมาตรฐานของภารกิจกรมในการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น