จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


คป.ระยอง@อาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์ [2022-06-23]