จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ [2022-06-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

81792.jpg