จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 จัดโครงการอบรมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและความปลอดภัยในชุมชน [2022-06-23]