จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ระดับประเทศ [2022-06-23]

          ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี (ดีเด่น) รอบพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี