จำนวนผู้เข้าชม : 249

   


กรมคุมประพฤติ เปิดห้องออกกำลังกาย DOP fitness room [2022-06-23]

กรมคุมประพฤติ เปิดห้องออกกำลังกาย DOP fitness room

    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องออกกำลังกายคุมประพฤติ DOP fitness room  ห้องออกกำลังกาย ชั้น 6 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระกียรติฯ กรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

    สำหรับห้องออกกำลังกายคุมประพฤติ DOP fitness room เป็นสถานที่สำหรับให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  และบุคลากรที่สนใจได้ใช้ในการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรหันมาสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น