จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


คป.นครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-06-22]