จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพังงา ภายใต้ "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน" [2022-06-23]