จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตสะพานสูง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) [2022-06-22]