จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คุมประพฤติกบินทร์บุรี จัดค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [2022-06-22]