จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และเข้าพบนายอำเภอแม่แจ่ม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนระดับอำเภอ [2022-06-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

22 มิย 65 รายงานตัวแม่แจ่ม 2529.jpg