จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่21มิ.ย.65 [2022-06-22]

เอกสารดาวน์โหลด :

อบรมพัฒนาศักยภาพอ.ส.ค..jpg