จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [2022-06-22]

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายรถา โรหิตรัตนะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในโครงการ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ และการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) เพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษด้วย