จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2022-06-22]

                     วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยนายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับนายองอาจ จันทรมณี ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในโอกาสตรวจราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบนโยบายและให้กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารดาวน์โหลด :

เพิ่มหัวเรื่อง (3).png