จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติยโสธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน [2022-06-22]

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา นายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และอำนวยการ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ผ่านรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบาย “การมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในภารกิจคืนคนดีสู่สังคม” ซึ่งการอบรมมีเนื้อหาในด้านต่างๆได้แก่ 1.ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พศ... 2.การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด 3.ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ และ 4.การดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสารดาวน์โหลด :

74094.jpg