จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ [2022-06-22]