จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ [2022-06-21]

เอกสารดาวน์โหลด :

21.JPG