จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติภายใต้ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) [2022-06-21]