จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ปี 2565 [2022-06-21]