จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ [2022-06-21]