จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางไปพบปะพูดคุย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช [2022-06-17]