จำนวนผู้เข้าชม : 262

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [2022-06-13]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

      วันนี้ ( 13 มิถุนายน 2565 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานใน “พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานวนสังกัดเข้าร่วมฯ ในส่วนของกรมคุมประพฤติมี พันเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง รองบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีข้าราชการเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯจำนวน 2 ราย  คือ นายนิกรณ์ เวชภูมิ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 นางสาวดลชนก จันทร์นภา สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6

      การจัดงานครั้งนี้เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 10-09 (Auditorium) อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร