จำนวนผู้เข้าชม : 209

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 24 จังหวัดอุดรธานี และยุติธรรมพบประชาชน” โชว์ผลสำเร็จในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2022-06-13]

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 24 และยุติธรรมพบประชาชน” ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ภายหลังพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแวะเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอาชีพการเลี้ยงกบและหนูนาของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับทุนส่งเสริมอาชีพจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

          จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวังสามหมอ และการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 3 โดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เข้ารับการอบรม และกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำตะโก้สาคู และการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมสมาชิกโครงการกำลังใจที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งนำผลผลิตจากฟาร์มมานำเสนอภายในงาน