จำนวนผู้เข้าชม : 207

   


คุมประพฤติพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน [2022-06-09]

     เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2565 นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ทั้งการดำเนินงานศูนย์ JSOC ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เพื่อเป็นมาตรการแทนการลงโทษจำคุก (EM) ติดตามงานคดี มอบนโยบายพร้อมรับทราบข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของสำนักงานฯ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ   หลังจากนั้นรองอธิบดีฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกสอนทักษะการฝึกอาชีพ การทำกระเป๋าหนังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วัดนิคมสามัคคีชัย (บ่อ 6) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

     นอกจากนี้ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6- 17 มิถุนายน 2565 วัดคลองหิน ต.หนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นให้ผู้รับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกอบรมทักษะอาชีพ การดูแลด้านสุขภาพ จิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเอง ให้มีทักษะการสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม อันเป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คืนคนดีให้เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเพื่อลูกหลานในภายภาคหน้าสืบไป