จำนวนผู้เข้าชม : 233

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ [2022-06-09]

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานสถานการณ์เงินกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ รายงานผลการดำเนินการโครงการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการกรมคุมประพฤติ รายงานผลการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (Walk Run and Bike) กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี เพื่อสุขภาพที่ดีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ครั้งที่ 1-4 รวมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบในการจัดทำสินค้าสวัสดิการ  การดำเนินการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด การดำเนินการจัดโครงการช่วยเหลือบุคลากรกรุมคุมประพฤติผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19