จำนวนผู้เข้าชม : 184

   


กรมคุมประพฤติเชื่อมั่นพลังภาคประชาชน ชูอาสาสมัครคุมประพฤติคือกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือนำงานคุมประพฤติสู่ชุมชน [2022-06-07]

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          การประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ร่วมพูดคุยกับประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาคจากทั่วประเทศถึงทิศทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย วิธีคิด การจัดการและแนวทางการประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในฐานะกลไกการทำงานในพื้นที่ ผ่านนโยบายสำคัญของกรมคุมประพฤติ อาทิ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน กิจกรรมอาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ และโครงการ Street Food สร้างอาชีพ โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวชื่นชมความเสียสละและความทุ่มเทในการทำงานเพื่อส่วนรวมของอาสาสมัครคุมประพฤติทุกท่าน และยังได้เน้นย้ำว่า การมีส่วนร่วมของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติสู่ชุมชน