จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีหรือสถานที่ เพื่อให้การสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2022-06-07]