จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นและมอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี [2022-06-01]