จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเข้มข้น ฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุรา เข้าเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ จากอุบัติเหตุบนท้องถนน [2022-05-13]