จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตวังทองหลาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ รับรายงานตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เขตวังทองหลาง [2022-05-13]